Profil společnosti

Zkušenosti. Profesionalita. Solventnost. Pružné služby!

Jsme ryze česká soukromá společnost s vynikajícím finančním zázemím založená v roce 2008 se sídlem v Praze. Naše základní prioritou je dlouhodobá spolupráce s obchodními partnery založená na vstřícném jednání, profesionalitě, pružných službách a solventnosti.

Zabýváme se velkoobchodní činností, sběrem a výkupem barevných kovů, elektrošrotu, kabelů, elektromotorů i speciálních kompozitních materiálů. Vlastníme moderní provozy na skladování, příp. předúpravu odpadů před jejich využitím nebo odstraněním.

Mezi naše hlavní konkurenční výhody patří

 • nabízet našim dodavatelům maximální a pravidelně aktualizované výkupní ceny, závislé na spotových burzovních cenách
 • okamžitá platba za dodaný materiál
 • pružná logistika dle potřeb zákazníka (vlastní nakládka a odvoz firemními dopravními prostředky)
 • poctivé vážení na certifikovaných digitálních váhách
 • slušné, vstřícné, profesionální jednání všech pracovníků firmy
 • osobní kontakt a konzultace s obchodním zástupcem nebo vedením společnosti (poradenství, analýza kvality materiálů apod.)

Ochrana životního prostředí patří k nejvyšším prioritám společnosti

 • respektujeme a dodržujeme veškeré právní předpisy České republiky
 • vytváříme podmínky pro bezpečný a spolehlivý provoz všech našich zařízení
 • zavádíme a dokumentujeme efektivní postupy ochrany životního prostředí
 • snažíme se minimalizovat negativní vlivy odpadového hospodářství na životní prostředí

Našim dodavatelům nabízíme

 • převzetí kompletního odpadového hospodářství včetně převzetí související rizik a zajištění příslušenství administrativy
 • řešení problémů spjatých s odpadovým hospodářstvím zejména při nakládání s nebezpečnými odpady
 • maximální servis při nakládání s kovovými i ostatními odpady